« کسب و کار خانگی زنان و حمایت از تولید ملیتوسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی »

نقش امنیت غذایی و دارویی در حمایت از تولید ملی

نوشته شده توسطنرجس دولت آباد 21ام تیر, 1397

با توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی در جمله ای با مضمون « فراهم ساختن امنیت غذایى و خودکفایى در کالاهاى اساسى، به‌وسیله‌ى افزایش تولید داخلى به‌ویژه در زمینه‌ ى کشاورزى‌ »و با توجه به منابع عظیم ما در رابطه با طبیعت و داروهای گیاهی و دانشمندان صاحب علمی از جمله بوعلی سینا و … 

ما باید از لحاظ اقتصادى خودمان را به‌طور کامل از زیر نفوذ قدرتها خارج کنیم. یعنى ملت ما باید بتواند بنا بر تشخیص و مصلحت خود، آن صنعت و کالا و متاعى را که احتیاج دارد، در داخل کشور و با استفاده از منابع و امکاناتِ موجود تولید و استفاده  کند.

امروز ما هنوز براى این کار مشکلاتى داریم و ملت به آن حد نرسیده است که بتواند تمام نیازهاى خود را در داخل برآورده کند؛ زیرا در گذشته همه چیز این ملت به گونه‌ ایى بنا شده بود که به همان قدرتها وابسته باشد. صنعت که جاى خود دارد، حتّى کشاورزى و پزشکی ما را وابسته کردند و بیگانگان و قدرت هاى حاکم و رژیم منحط پهلوى و قبلی ها، کارى کردند که کشاورزى ما با پیشرفتهاى علمى دنیا ناآشنا باشد.

و مردم با ورود بیماری های جدید که ناشی از استفاده از مواد غیر ارکانیک و دستکاری شده وابسته به داروهای خارجی و شیمیایی باشند که خود مردم باید با تولید انواع زیادی از داروهای گیاهی که اکثر آنها مقاوم به کم آبی هستند بتوانند تولید و استفاده آن را بالا برده تا کمتر و حتی استفاده از داروهای شیمیایی را به صفر برسانند. 

همچنین دولت باید با فراهم کردن زمینه یادگیری متخصصان در تولید و بکارگیری داروهای گیاهی و طب سنتی راهکارهایی را برای این کار فراهم نماید تا با استفاده از ذخایر علمی با ارزش و بنام و حمایت از تولید کنندگان این رشته بتوانیم نیروهایی قوی و سالم و  آماده به کار را روانه بازار کار نماییم.


 
مداحی های محرم